Praca

Startup LUMEKKO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku realizująca projekt: „Unikatowe nanosystemy luminescencyjne Lumekko Sp. z o.o.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej zatrudni jedną osobę na stanowisku:

Chemik

(umowa o pracę – pół etatu)

W ramach zatrudnienia istnieje możliwość częściowego wykonywania pracy w formie zdalnej w określonych sytuacjach.

Zakres obowiązków:

  • Prowadzenie syntez wg zaplanowanych schematów i określonych procedur chemicznych opracowywanie planów rozwoju
  • Kontrola zapasu surowców niezbędnych do wytwarzania
  • Przygotowywanie zamówień surowców i drobnego sprzętu laboratoryjnego
  • charakterystyka strukturalna oraz morfologiczna i luminescencyjna wytworzonych nanomateriałów

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe w zakresie nauk chemicznych;
  • doświadczenie co najmniej 2 letnie w prowadzeniu syntez nanomateriałów oraz ich charakterystyki fizykochemicznej
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  • musi podsiadać doświadczenie w zakresie rozliczania projektów finansowanych z UE;
  • uczestniczyć w przynajmniej jednym projekcie od podpisania umowy po rozliczenie końcowe
  • doświadczenie musi być poparte możliwymi do weryfikacji referencjami.

Osoby zainteresowane pracą proszone są o przesłanie do 15 kwietnia 2023 roku CV na e-mail: office@lumekko.com lub na adres spółki 15-540 Białystok ul. Żurawia 71, lub dostarczyć osobiście.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie na CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

keyboard_arrow_up