Realizujemy projekt Nr POPW.01.01.02-20-0048/20 „Unikatowe nanosystemy luminescencyjne Lumekko Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
Celem projektu jest rozwinięcie w Polsce Wschodniej działalności startupu Lumekko Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjność produktową w ujęciu światowym. Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie na rynek unikatowych nanosystemów luminescencyjnych (świetlnych) służących do zabezpieczenia dokumentów, produktów, zabytków, dzieł sztuki przed fałszowaniem (podrabianiem).

Planowanymi efektami projektu jest pozyskanie rentownych rynków, w których efektywnie zostanie przyjęta innowacyjność i funkcjonalność zabezpieczeń, jak również metoda weryfikacji oryginalności oznakowanego produktu. Ponadto, w ramach projektu planuje się zwiększenie zespołu, stałe monitorowanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwań użytkowników produktu, osiągnięcie rozpoznawalności rozwiązania i znaczącej pozycji na rynku.

Wartość projektu: 1 175 329,00 zł przy wkładzie z Funduszy Europejskich wynoszącym 927 192,43 zł.

Lumekko – Zabezpieczenia świetlne

Lumekko Sp. z o.o. powstała w ramach realizacji innowacyjnego projektu. Założycielem i Prezesem Zarządu jest dr Agata Szczeszak, która oprócz zarządzania przedsiębiorstwem, koordynuje procesami nanotechnologicznymi związanymi z planowaniem składu, a następnie metodami produkcji nanomateriałów stosowanych jako zabezpieczenia.

Lumekko Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz produkowaniem zabezpieczeń świetlnych. Naszym głównym celem jest wytwarzanie sekretnych elementów zabezpieczających, które potwierdzają autentyczność jednocześnie utrudniają, a wręcz uniemożliwiają podrabianie produktów i dokumentów.

Motto: To be authentic

Emisja różnobarwnego światła

Lumekko Sp. z o.o. oferuje produkty, których charakterystyczną cechą jest emisja różnobarwnego światła, ujawniająca się wyłącznie po naświetleniu promieniowaniem ultrafioletowym i/lub z zakresu bliskiej podczerwieni.

Usługi

Oferujemy realizację indywidualnych potrzeb klienta. Projektujemy elementy zabezpieczające, których postać, barwa emitowanego światła, a także zakres promieniowania aktywującego, dostosowane się do oczekiwań odbiorcy. Nasze elementy zabezpieczające możemy umieścić w materiałach polimerowych, plastikowych, papierowych oraz wielu innych zaproponowanych przez klienta.

Aktualności

keyboard_arrow_up